DARU'S-SELAM
ebook

DARU'S-SELAM (ebook)

Editorial:
?N?A
ISBN:
9786059865029
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

Allah do?ruluk ve dürüstlük yolunda yürüyenleri, güzel ahlak sahiplerini, dünyaya kana bulayan zalimlere inat bir adalet ve bar?? yurdu kurmaya ça??rmaktad?r. (Yunus: 10/15) Bu çerçevede selam kavram? esenlik, huzur güvenlik, adalet, bar??, sulh gibi oldukça geni? bir anlam çerçevesine sahiptir. Bu tabire k?saca adalet ve bar?? yurdu dememiz mümkündür. Kimsenin hakk?n?n yenmedi?i, sava?lar?n, katliamlar?n, k?y?mlar?n, i?gallerin olmad???, bask?, zulüm ve zorbal???n ortadan kald?r?ld???, farkl? din, mezhep ve etnik kökenlerin bar?? içinde bir arada ya?ad???, insan?n en temel hakk? olan varolma hakk?n?n tam olarak sa?land??? bir yer gerçek anlamda evrensel adalet ve bar?? yurdudur. Demek ki Allah iman edenleri bu evrensel üküye, böylesi bir nimaz? aleme ça??rmaktad?r.

Otros libros del autor