FILISTIN CEPHESI ?HANETI
ebook

FILISTIN CEPHESI ?HANETI (ebook)

Editorial:
ÖZDEN AYD?N
ISBN:
9786050367676
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

Dü?man ?ngilizler, 19 Eylül 1918?de Nablus güneyinde bat?dan-do?uya do?ru 8, 7 ve 4. Ordular?n savunduklar? mevzilere kar?? büyük bir taarruz harekât? ba?latm??t?r. Dü?man ?ngiliz i?birlikçisi Kamal ve ekibinin ba??nda bulundu?u 7. Ordunun kabul edilemez bir ?ekilde yan?ndaki 8. ve 4. Ordulara haber vermeden ani bir surette kahpece, kalle?çe, sinsice ve gizlice geri çekilmesi, 8. ve 4. Ordular?n imhas?na sebep olmu?tur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çat??malarda; Mare?al Liman Von Sanders?in Y?ld?r?m Ordular Grubu bozguna u?ram??, Cevat Pa?an?n 8. Ordusuyla kurulu?undaki Albay Refet (Bele)?in 22.Kolordusu imha olmu?, Kamal'?n 7.Ordusuyla kurulu?undaki Ali Fuat Pa?an?n (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay Ismet (Inönü)?in 3.Kolordusu a??r zayiat vermi?tir.Osmanl?'y? içten y?karak Siyonist darbe ile TC'ni kuran gizli Yahudi ?abatayc? Kamal ve ekibi Türk ve ?slam Alemi'ni tarihin en kahpe ve kalle? ihanetini gerçekle?tirerek mahvetmi?lerdir.

Otros libros del autor

 • ATATÜRAN 2. CILT
  ebook
  Titulo del libro
  ATATÜRAN 2. CILT (ebook)
  ÖZDEN AYD?N
  Mustafa Kemal, Kamal, Atatürk, Gizli Yahudi, ?abatayc?, Sabetayist, Siyonist, Kripto, Kripto Yahudi, Osmanl? Devleti...

  0,99 €

 • ATATÜRAN 4. CILT
  ebook
  Titulo del libro
  ATATÜRAN 4. CILT (ebook)
  ÖZDEN AYD?N
  Mustafa Kemal, Kamal, Atatürk, Gizli Yahudi, ?abatayc?, Sabetayist, Siyonist, Kripto, Kripto Yahudi, Osmanl? Devleti...

  0,99 €

 • ATATÜRAN 1. CILT
  ebook
  Titulo del libro
  ATATÜRAN 1. CILT (ebook)
  ÖZDEN AYD?N
  Mustafa Kemal, Kamal, Atatürk, Gizli Yahudi, ?abatayc?, Sabetayist, Siyonist, Kripto, Kripto Yahudi, Osmanl? Devleti...

  0,99 €

 • ATATÜRAN 3. CILT
  ebook
  Titulo del libro
  ATATÜRAN 3. CILT (ebook)
  ÖZDEN AYD?N
  Mustafa Kemal, Kamal, Atatürk, Gizli Yahudi, ?abatayc?, Sabetayist, Siyonist, Kripto, Kripto Yahudi, Osmanl? Devleti...

  0,99 €