GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA
ebook

GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA (ebook)

Editorial:
SINTESIS
ISBN:
9788499587691
Formato:
PDF
DRM
Si

Aquest llibre ofereix el suport necessari per desenvolupar els continguts del mòdul Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària. L?objectiu que es pretén assolir és el d?omplir el buit que hi havia, fins avui, de bibliografia específica del mòdul. Els continguts d?aquest llibre es poden agrupar en dos blocs: Bloc I. Conté temes específics de la seguretat i higiene alimentària, en què es desenvolupen aspectes que els futurs professionals hauran de conèixer i posar en pràctica, com ara les bones pràctiques higièniques en la manipulació d?aliments, la neteja i desinfecció d?equips i instal·lacions i els sistemes d?autocontrol. Bloc II. Inclou continguts referents a la gestió de la qualitat tot fent esment a la gestió de la qualitat en turisme i al control de la gestió ambiental en establiments de restauració. Aquest manual serà d?utilitat i interessant tant per al professorat com per a l?alumnat, a qui facilitarà la comprensió i l?adquisició dels continguts del mòdul.