PRZEWODNIK PO ?WIECIE ANIO?ÓW
ebook

PRZEWODNIK PO ?WIECIE ANIO?ÓW (ebook)

Editorial:
E-BOOKOWO
ISBN:
9788361184096
Formato:
PDF
DRM
Si

Anio?y od wieków pe?ni? niezmiernie wa?n? rol? nie tylko w religiach, ale tak?e w kulturze. Pojawiaj? si? w ró?nych formach, przybieraj?c posta? pulchnych cherubinków, gro?nych anio?ów zemsty, opieku?czych anio?ów stró?ów czy z?owieszczych anio?ów S?du Ostatecznego.
Anio? sta? si? tak?e popularnym motywem w sztuce, literaturze i kulturze masowej. Coraz cz??ciej grywa w filmach, reklamuje przedmioty codziennego u?ytku.

Przewodnik po ?wiecie anio?ów ukazuje ró?ne oblicza anielskich postaci, zakl?tych cz?sto w ludzkie cia?a, w których nie zawsze czuj? si? najlepiej.
Ksi??ka jest rzetelnie udokumentowan? rozpraw? ukazuj?c? niezwykle wszechstronny wizerunek anio?a w kulturze.

Otros libros del autor

 • ZACZNIJ PISA?
  ebook
  Titulo del libro
  ZACZNIJ PISA? (ebook)
  KATARZYNA KRZAN
  "Pisanie jest mieszanin? techniki i talentu. Pisarz jest natchnionym, przepe?nionym pasj? tworzenia wirtuozem p...

  0,99 €

 • EKSTAZA W WERSJI POP
  ebook
  Titulo del libro
  EKSTAZA W WERSJI POP (ebook)
  KATARZYNA KRZAN
  Ksi??ka o wzajemnym przenikaniu si? kultury popularnej i sakralnej, które tworz? wzajemnie wspieraj?cy si? i uzupe?n...

  0,99 €

 • ZAPISKI NA CHUSTECZKACH
  ebook
  Titulo del libro
  ZAPISKI NA CHUSTECZKACH (ebook)
  KATARZYNA KRZAN
  Zbiór opowiada? powstaj?cych w ci?gu kilku lat. Inspiracj? dla tekstów sta?y si? do?wiadczenia mistyczne, obserwacje...

  0,99 €

 • ?WI?TA, ?WI?TA
  ebook
  Titulo del libro
  ?WI?TA, ?WI?TA (ebook)
  KATARZYNA KRZAN
  Kalendarzowy rok ?wi?teczny rozpoczyna? si? kiedy? od... ?wi?ta Zmar?ych, a ko?czy? na Zielonych ?wi?tkach. W tym p...

  0,99 €